DANĚ A ÚČETNICTVÍ

 

 

                   Nabízíme kompletní účetní služby


 

 

 

Vedení účetnictví a daňové evidence:

Klient nám předává všechny prvotní doklady (faktury přijaté, faktury vydané, pokladní doklady, bankovní výpisy, obchodní smlouvy, platební kalendáře a další doklady) potřebné k zaúčtování. Po kontrole a zaúčtování dokladů předáváme klientovi výkazy o stavu hospodaření, přehledy neuhrazených pohledávek a závazků a sestavenou účetní závěrku.

 

Vedení personální a mzdové agendy:

Personalistika – zpracování pracovních smluv, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u okresní správy sociálního zabezpečení a jednotlivých zdravotních pojišťoven, vedení evidence mzdových listů a souvisejících dokladů, evidence zákonného pojištění zaměstnanců.

Mzdy – výpočet, zpracování mezd a odvodů, vyhotovení rekapitulací mezd, přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení a jednotlivé zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě.

 

 

Účetní poradenství:

Vytvoření a úprava účetního systému, vnitřních směrnic, stanovení postupů účtování konkrétních složitých účetních případů, daňová optimalizace, dohled nad účetnictvím, kontrola podkladů k DPH, leasingu, mzdám, závěrečné účetní závěrky apod.

 

Zpracování a vyhotovení daňových přiznání:

Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a všechny ostatní druhy daňových přiznání.

 

Ceník účetních služeb:

Účetnictví (do 100 položek) 25 Kč / položka

Daňová evidence (do 100 položek) 15 Kč / položka

Mzdová a personální agenda (1 zaměstnanec) 150 Kč / měsíc

Účetní poradenství (paušální částka) 300 Kč / hodina

Zpracování a vyhotovení daňových přiznání (individuální) - cena dohodou

Ke všem klientům je přístup individuální. Uvedené ceny jsou maximální (při větším množství položek lze poskytnout slevu), účtujeme skutečně odvedenou práci. U dlouhodobé spolupráce je cena sjednána formou paušálu za období.

Při zpracování daňových přiznání klademe důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti klienta.


Spolupráce s klientem probíhá na základě uzavřené mandátní smlouvy.

 

Kontakt:    

Němcová Ludmila, účetní poradenství

vedení účetnictví, daňové evidence

Sídlo: Křižíkova 6/2850, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel: 596 111 660, 737 435 320

E-mail: nemcova.ucto@seznam.cz

 

Mapka: